Problem z najemcą – czy eksmisja z wynajmowanego mieszkania jest legalna?

Wynajem mieszkań na długi termin niesie za sobą jedno z największych zagrożeń – brak zapłaty i groźbę długotrwałej eksmisji. Jak sobie radzić z tym problemem? Przeczytaj poniższy artykuł.

W mediach co pewien czas pojawia się kolejny przypadek, w którym wynajmująca mieszkanie rodzina nie płaci czynszu wynajmującemu, celowo unikając odpowiedzialności. Sytuacja naraża wynajmujących na straty, a zaległości sięgają kilkunastu tysięcy złotych. Opisywane sytuacje dotyczą zaangażowania policji, ślusarzy, sąsiadów w pomoc z nieuczciwym wynajmującym.

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Przeszkodą w sprawnym zakończeniu uciążliwej umowy najmu jest ustawa o ochronie praw lokatorów, która oczywiście chroni uczciwych ale też i nieuczciwych wynajmujących.

Umowy nie można wypowiedzieć jeżeli lokator płaci czynsz, lub brak zapłaty nie przekracza 3 miesięcy. Nawet jeżeli termin jest przekroczony należy wezwać dłużnika do zapłaty zaległości oraz poinformować, że w przypadku brak płatności umowa zostanie wypowiedziana. Dopiero po upływie terminu wezwania, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najemcy, także z zachowaniem dalszego miesięcznego terminu.

Eksmisja z zajmowanego lokalu

Eksmisji można dokonać dopiero po prawomocnym wyroku sądu i przy udziale komornika. W wyroku sąd może nałożyć na wynajmującego obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego, szczególnie gdy najemca jest kobietom w ciąży, ciężko chory, jest emerytem lub rencistą, bezrobotnym, małoletnim, niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym.

Nielegalna eksmisja opornych lokatorów i odcięcie mediów

Wśród właścicieli nieruchomości wciąż dość powszechne jest twarde traktowanie opornych lokatorów. Wymiana zamków, odcięcie mediów czy eksmisja z udziałem siły to nadal praktykowane metody. Otóż od 2016 r. wymiana zamków czy odcięcie mediów jest przestępstwem.

Art. 191 Kodeksu karnego


§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jak uchronić się przed nieuczciwym najemcą?

Przede wszystkim dobrze skonstruowana umowa najmu może uchronić właściciela nieruchomości od dalszych problemów.

Ponadto warto zastosować poniższe zasady:

  • Weryfikacja najemcy – weryfikacja tożsamości, informacje o pracy, bliskich, kontakt do rodziny,
  • Zawrzyj umowę na czas określony – taka umowa automatycznie zakończy się w ustalonym terminie, na wypadek gdyby najemca okazał się osobą nierzetelną,
  • Pobierz kaucję – zgodnie z prawem kaucja może wynieść nawet 12-krotność czynszu za jeden miesiąc,
  • Płatności przyjmuj na konto – co umożliwi udowodnienie braku zapłaty, a dodatkowo znamy dane konta potencjalnego dłużnika, co może przydać się przy egzekucji komorniczej,
  • Wynajmuj mieszkanie bez wartościowego wyposażenia.